Ad
Ad
Ad
Ciekawe

Limit faktoringowy

Pinterest LinkedIn Tumblr

W dzisiejszym tekście przyglądamy się bliżej limitowi faktoringowemu – jednemu z kluczowych pojęć, bez których nie może się obyć żadna umowa faktoringowa.

Definicja i typy limitu faktoringowego

Najprościej rzecz ujmując, jest to pułap, do którego faktorant może finansować faktury. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta firmy faktoringowej – jest determinowana potrzebami i możliwościami finansowymi danego faktoranta. Tytułowe zagadnienie może występować w dwóch wersjach. Pierwszy rodzaj limitu faktoringowego to sublimit.

Jest to maksymalna kwota, którą firma faktoringowa wypłaci swojemu Klientowi w celu finansowania konkretnego kontrahenta. Drugi rodzaj nazywamy limitem globalnym. To z kolei maksymalna kwota wypłacana przez faktora w ramach limitów przyznanych na poszczególnych odbiorców. Limit globalny stanowi górną granicę zaangażowania firmy faktoringowej. Limit globalny może być niższy od sumy sublimitów przyznawanych na kontrahentów.

Wytyczne do przyznawania limitu

Podczas ustalania limitu faktoringowego, faktor bierze pod uwagę kondycję finansową Klienta i jego kooperantów, posiłkując się analizą dokumentów finansowych oraz wywiadem gospodarczym. W faktoringu z regresem (faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahentów faktoranta) analizowana jest sytuacja prawna i gospodarcza faktoranta oraz jego odbiorców.

Gdy mowa o faktoringu pełnym (ryzyko niewypłacalności odbiorców bierze na siebie faktor) uwaga skupia się na dogłębnej analizie możliwości odbiorców. W tym przypadku pod lupę bierze się ich dokumenty finansowe, praktyki płatnicze, realizowane terminy płatności, na podstawie których tworzy się obraz wiarygodności kontrahentów. Wypłacalność faktoranta jest w tym przypadku mniej istotna, gdyż bierze on odpowiedzialność tylko za wady prawne wierzytelności i fraudy.

Opisywane limity są określane w umowie faktoringowej, jednak niektórzy faktorzy dają możliwość ich zmiany w trakcie trwania umowy. Warto pamiętać, że podwyższenie limitów w trakcie trwania umowy może pociągać za sobą dodatkową opłatę oraz konieczność potwierdzenia dyscypliny płatniczej danego odbiorcy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – limit faktoringowy – sprawdź! – Zapraszamy!

Comments are closed.